השחזת סכיני בשר מטבח ולהבים שונים במכונות                                                       חשמליות 
                                      0523944942   
                           מושב נחלה ליד קריית גת