בקרוב השחזת סכיני בשר מטבח ולהבים שונים במכונות                                                       חשמליות 
                                              0523944942
                                    מושב נחלה ליד קריית גת